+32(0)9 262 04 00
Optimizing Your Eco Process

About

Innolab is een onderzoeks- en dienstverleningslaboratorium gegroeid uit de opleiding Master Milieukunde aan de Hogeschool West-Vlaanderen en is dan ook een spin off van de Associatie Universiteit Gent. Binnen de Hogeschool West-Vlaanderen was Innolab bekend onder de naam Biogas Labo.

We staan in voor de volledige analytische begeleiding van uw installatie en bieden de nodige operationele dienstverlening aan zoals het bepalen van het optimale voedingsmenu tot een volledige haalbaarheidsstudie. Ons advies wordt ondersteund door labonderzoek.

Reeds meer dan 10 jaar zijn we actief in de biogassector. Deze ervaring leert ons dat het voor onze klanten uiterst belangrijk is om snel te kunnen beschikken over analyseresultaten eventueel begeleid met het nodige advies en dit ieder uur van de dag en iedere dag van het jaar. Daarnaast hebben we ook een aantal testen zelf ontwikkeld, zoals de EPi-test, om op deze vraag te kunnen inspelen.

Innolab draagt de de kwaliteit van de testen en analyses hoog in het vaandel. Hiervoor is het kwaliteitssysteem geaccrediteerd door BELAC  volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17025:2005 “Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria”.Innolab heeft accreditatienummer 587-TEST voor de scope anorganische analyses en monstername van mestproducten.

Om de kwaliteit van de staalnames en analyses op peil te houden neemt Innolab deel aan diverse ringtesten. Deze ringtesten laten toe op een onafhankelijke wijze de juistheid van de analyseresultaten na te gaan. Verder worden in kader van de continue validatie van de analyses periodieke interne en externe herhalingsanalyses uitgevoerd.

Kortom, Innolab is uw betrouwbare partner voor een volledige eco process assistance.

Contact: